Lukk

Vis varene

Avbryt

Utvalg

Populær
Munnbind Type I Strikk/Nesebøyle

kr 149,00

Nyhet
Polar Ignite Rosa/Rosegull S

kr 2 489,00

Gaiam Cork Yoga Mat

kr 999,00

Nyhet
ICIW Inhale Tights Black Wmn M

kr 699,00

Beklager, vi fant ingen resultat for dette søket

Resultat:

Se utvalget

Handlekurven din er tom

Apotekvarene du plukker havner her

Beklager – det er visst en feil med systemene våre, men prøv igjen straks

Nicorette Depotplaster 10 mg/16 timer 7 stk

Reseptfritt legemiddel

DEPOTPLASTER, gjennomsiktig 10 mg/16 timer, 15 mg/16 timer og 25 mg/16 timer: Hvert depotplaster inneh.: Nikotin 15,75 mg (9 cm2), resp. 23,62 mg (13,5 cm2) og 39,37 mg (22,5 cm2), hjelpestoffer.

Artikkelnummer: 27090

Velg antall

1 vare 1
Pris
kr 244,90

Levering med gratis frakt på bestillinger over 200 kr

Forsiktighetsregler

Fordelene med røykeslutt oppveier normalt enhver risiko forbundet med korrekt administrert nikotinerstatningsprodukt. Nikotindoser som tolereres av røykere kan gi alvorlig forgiftning hos barn, og kan være fatale. Preparatet bør oppbevares utilgjengelig for barn. Overført avhengighet kan forekomme, men er både mindre skadelig og lettere å bryte enn røykeavhengighet. For pasienter med følgende lidelser bør nytte-/risikoforholdet vurderes av egnet helsepersonell: Hjerte- og karsykdom; røykeavhengige med nylig gjennomgått hjerteinfarkt, ustabil eller tiltagende angina, inkl. Prinzmetals angina, alvorlig hjertearytmi, nylig gjennomgått cerebrovaskulær hendelse og/eller ukontrollert hypertensjon. Diabetes mellitus. Allergiske reaksjoner; disponerte for angioødem og urticaria. Nedsatt nyre- og leverfunksjon. Feokromocytom og ukontrollert hypertyreoidisme. Gastrointestinale sykdommer. Depotplaster: Forsiktighet ved generalisert kronisk hudsykdom. Plasteret skal fjernes før MR-undersøkelse for å unngå risiko for brannskader. Inhalator: Forsiktighet ved kroniske halssykdommer og astma. Munnspray: Inneholder små mengder etanol. Inneholder <23 mg natrium pr. spraydose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Inneholder propylenglykol. Kan pga. innhold av butylhydroksytoluen gi lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem) eller irritasjon i øyne og slimhinner. Unngå å få spray i øynene. Tyggegummi: I enkelte tilfeller kan tyggegummien sette seg fast i tannproteser etc. og forårsake skade på disse. Nikotin passerer over til fosteret og påvirker fosterets pustebevegelser og sirkulasjon. Effekten på sirkulasjonen er doseavhengig. En gravid røyker bør derfor rådes til å stoppe helt med røyking uten bruk av nikotinerstatningsprodukter (NEP). Bruk hos gravide røykere bør kun startes etter råd fra helsepersonell. Nikotin passerer fritt over i morsmelk i mengder som kan påvirke barnet, selv ved terapeutiske doser. Inhalator, munnspray, sugetablett og tyggegummi bør ikke brukes under amming. Hvis røykeslutt ikke oppnås bør bruk hos røykere som ammer kun startes etter råd fra helsepersonell. Preparatene bør tas rett etter amming og ikke de siste 2 timene før amming. Depotplaster skal ikke brukes under amming. Effekten er ukjent.

Dosering og bruksområde

Individuell. For å øke sjansene for et vellykket røykesluttforsøk er det viktig å ikke underdosere samt å bruke preparatet lenge nok, slik at tilbakefall til røyking unngås. Depotplaster: Plasteret kan benyttes alene eller i kombinasjon med tyggegummi (2 mg), sugetablett (2 mg), munnspray eller inhalator. Samtidig røyking skal unngås. Dosering med plaster alene: Personer med høy nikotinavhengighet (>ca. 20 sigaretter/dag) anbefales å begynne med 1 plaster 25 mg/16 timer daglig i 8 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis ved at plaster 15 mg/16 timer brukes i 2 uker, etterfulgt av 10 mg/16 timer i ytterligere 2 uker. Personer med lav nikotinavhengighet (6 måneder anbefales ikke. 1 plaster appliseres om morgenen og tas av ved sengetid. Dosering ved kombinasjonsbehandling, se tabell. Inhalator: Tilstrekkelig antall dosebeholdere bør benyttes hver dag. Dosering ved bruk av inhalator alene: Anbefalt dosering er 4-12 dosebeholdere pr. dag. Inhalatoren bør ved hvert brukstilfelle benyttes med 8-10 ganger flere inhalasjoner enn hva som benyttes ved sigaretter for å oppnå et akseptabelt substitusjonsnivå. Dersom dette ikke er nok til å dempe røykesuget, kan inhalasjonsfrekvensen og/eller inhalasjonsvolumet økes. Hver dosebeholder tilsv. 3-4 sigaretter. Maks. dose oppnås etter 20 minutters intensiv bruk (kontinuerlig inhalasjon) og den tilgjengelige nikotinmengden er da brukt opp. Inhalatoren kan benyttes alene eller i kombinasjon med depotplaster (se tabell). Røykeavvenning: Anbefalt behandlingstid er 3 måneder, deretter reduseres dosen de neste 6-8 ukene. Inhalatoren bør vanligvis ikke brukes i >6 måneder. Noen kan likevel ha behov for behandling over lenger tid (se kombinasjonsbehandling med depotplaster). Røykereduksjon: Brukes mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller. Hensikten er å redusere røyking så mye som mulig. Dersom en reduksjon i antall sigaretter ikke oppnås etter 6 uker, eller et forsøk på å slutte å røyke ikke kan utføres innen 6-9 måneder etter behandlingsstart, bør råd fra helsepersonell søkes. Behandlingstid >1 år anbefales ikke. Munnspray: Inntil 4 doser/time kan benyttes. Bruk ikke mer enn 2 doser/doseringstilfelle eller 64 doser (4 doser/time i løpet av 16 timer) i en 24-timers periode. Uke 1-6: 1-2 doser tas når en sigarett normalt skulle røykes eller om nikotinsug oppstår. Om nikotinsuget ikke går over i løpet av noen minutter etter 1 enkelt dose, kan en ny dose tas. Dersom 2 doser er nødvendig, kan man fortsette med 2 doser/doseringstidspunkt. De fleste røykere trenger 1-2 doser hver 1/2-1 time. Uke 7-9: Reduser antall doser/dag. Mot slutten av uke 9 bør man bruke halvparten så mange doser/dag som brukt de første 6 ukene. Uke 10-12: Fortsett å redusere antall doser/dag, slik at maks. 4 doser daglig brukes ved uke 12. Behandlingen avsluttes når bruken er 2-4 doser/dag. Regelmessig bruk utover 6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte tidligere røykere kan trenge lengre behandlingstid med munnsprayen for å unngå å gjenoppta røykingen. Munnsprayen kan benyttes alene eller i kombinasjon med depotplaster (se tabell). Sugetabletter: Styrken på sugetabletten bør velges med utgangspunkt i pasientens nikotinavhengighet. Ved høy avhengighet bør 4 mg benyttes. Røykeavvenning: Tilstrekkelig mange sugetabletter bør brukes hver dag, vanligvis 8-12, maks. inntil 15. Individuell behandlingstid, men opptil 6 ukers behandling er anbefalt for å bryte røykevanen. Deretter reduseres bruken av sugetabletter gradvis. Behandling stanses når daglig bruk er 1-2 sugetabletter. Skal ikke brukes i >9 måneder. Røykereduksjon: 1 sugetablett tas mellom tilfeller av røyking for å håndtere røyksuget og for å forlenge den røykfrie perioden slik at røykingen reduseres så mye som mulig. Antall sugetabletter/dag varierer og bestemmes av pasientens behov, maks. inntil 15. Redusert tobakksforbruk skal føre til fullstendig røykeslutt. Et forsøk på å slutte å røyke bør gjøres så snart pasienten føler seg klar for det, men ikke senere enn 6 måneder etter behandlingsstart. Følg da dosering som for Røykeavvenning. Sugetablett 2 mg kan benyttes alene eller i kombinasjon med depotplaster (se tabell). Tyggegummi: Tilstrekkelig antall tyggegummier bør benyttes hver dag. Tyggegummistyrken bør velges med utgangspunkt i nikotinavhengigheten. Ved høy avhengighet eller tidligere behandling med 2 mg bør 4 mg benyttes. Øvrige røykere bør begynne behandlingen med 2 mg. Det er i de fleste tilfeller tilstrekkelig med 8-12 tyggegummier pr. dag, uansett styrke. >24 tyggegummier skal ikke brukes i løpet av en 24-timers periode. Tyggegummi 2 mg kan benyttes alene eller i kombinasjon med depotplaster (se tabell). Røykeavvenning: Behandlingstiden er individuell, men vanligvis er det nødvendig med minst 3 måneders behandling, deretter reduseres nikotindosen gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier pr. dag. Behandlingstid >1 år anbefales ikke. Røykereduksjon: Brukes mellom røykeperioder for å forlenge røykfrie intervaller. Hensikten er å redusere røyking så mye som mulig. Dersom en reduksjon i antall sigaretter ikke oppnås etter 6 uker, eller et forsøk på å slutte å røyke ikke kan utføres innen 6-9 måneder etter behandlingsstart, bør råd fra helsepersonell søkes. Behandlingstid >1 år anbefales ikke. Kombinasjonsbehandling: Ved høy nikotinavhengighet og hos de som opplever at røyksuget slår igjennom til tross for bruk av nikotinerstatningsprodukt (NEP) eller som har mislykkes med behandling kun med ett NEP, kan Nicorette plaster brukes i kombinasjon med et annet NEP for rask lindring av røyksug. Innledende kombinasjonsbehandling: Nedtrapping i inntil 1 år fra behandlingsstart: Barn og ungdom <18 år: Skal kun brukes i samråd med helsepersonell. Depotplaster: Settes på hårfri, ren og tørr hud på overarmen eller hoften. Plasteret presses i 10-15 sekunder mot huden. Applikasjonsstedet bør varieres for å redusere risikoen for hudirritasjon. Inhalator: Mengden nikotin som frigis fra nikotinbeholderen er temperaturavhengig. I kaldt vær må inhalatoren brukes over en lengre periode for å oppnå samme effekt. Inhalatoren består av et munnstykke og en dosebeholder som inneholder nikotin. Dosebeholderen settes inn i munnstykket før bruk. Når man suger på munnstykket, fordamper nikotinen som så tas opp i munnhulen. Aktiverte dosebeholdere skal benyttes innen 12 timer. Munnspray: Etter forberedelse av selve sprayflasken, plasseres munnstykket så nær den åpne munnen som mulig. Spray inn i munnen, uten å treffe leppene. Det skal ikke inhaleres under spraying. For å oppnå best resultat skal det ikke svelges i løpet av de første sekundene etter sprayingen. Mat og drikke skal ikke inntas samtidig med munnsprayen. Sugetabletter: Skal smelte i munnen til den er fullstendig oppløst (ca. 16‑19 minutter). Skal ikke tygges eller svelges hel. Mat og drikke skal ikke inntas samtidig med sugetablettene. Tyggegummi: Tygges langsomt 10-15 ganger med ca. 1 minutts pause mellom hver tyggeperiode. Etter ca. 30 minutter er nikotinen tygget ut. Skal ikke svelges. Bivirkninger for tyggegummi kan i en viss utstrekning reduseres ved at pasienten får instruksjon i hvordan tyggegummien skal tygges.

Relaterte produkter

Se utvalget
Nicorette Sugetab med smak av coolmint 2 mg 20 stk

kr 89,90

Nicorette Tyggegummi Freshmint 2 mg 210 stk

kr 398,00

Nicorette Sugetablett Frukt 2 mg 20 stk

kr 58,00

Nicorette Depotplaster 25 mg/16 timer 7 stk

kr 198,00

Vi bruker cookies for å gi deg en så bra handleopplevelse som mulig. Les mer om hvordan vi behandler personvern.