Lukk

Vis varene

Avbryt

Utvalg

Salg
Polar Ignite Rosa/Rosegull S

kr 2 489,00 kr 1 991,20

Gaiam Cork Yoga Mat

kr 999,00

Nyhet
ICIW Inhale Tights Black Wmn M

kr 699,00

Beklager, vi fant ingen resultat for dette søket

Resultat:

Se utvalget

Handlekurven din er tom

Apotekvarene du plukker havner her

Beklager – det er visst en feil med systemene våre, men prøv igjen straks

Nicotinell Depotplaster 7 mg/24 timer 7 stk

Reseptfritt legemiddel

DEPOTPLASTER 7 mg/24 timer, 14 mg/24 timer og 21 mg/24 timer: Hvert depotplaster inneh.: Nikotin 17,5 mg (10 cm2 avgir ca. 7 mg/24 timer), resp. 35 mg (20 cm2 avgir ca. 14 mg/24 timer) og 52,5 mg (30 cm2 avgir ca. 21 mg/24 timer), hjelpestoffer.

Artikkelnummer: 12278

Velg antall

1 vare 1
Pris
kr 198,00

Levering med gratis frakt på bestillinger over 200 kr

Forsiktighetsregler

Røykeavvenning kan gi endret atferd. Preparatet gir tilvenningsrisiko. Depotplaster: Nikotin er giftig og ved rask absorpsjon kan mg-doser være fatale. Total røykeslutt er nødvendig under behandlingen. Depotplasteret inneholder store mengder nikotin, både før og etter bruk, og må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Av hensyn til nikotins farmakologiske effekter samt manglende klinisk erfaring, skal depotplaster brukes med forsiktighet ved følgende tilstander: Alvorlig hjerte- og karsykdom, perifer arteriesykdom, cerebrovaskulær insuffisiens eller nylig gjennomgått cerebrovaskulær sykdom, hypertyreose, diabetes mellitus, nyre- og leverinsuffisiens og magesår. Forsiktighet også ved generalisert kronisk hudsykdom. Tyggegummi og sugetablett: Ved bruk av tyggegummi eller sugetabletter kan svelging forverre symptomer hos pasienter med aktiv øsofagitt, betennelsestilstander i munn og svelg eller magesår. Røykere med nylig gjennomgått hjerteinfarkt, ustabil eller forverret angina (inkl. Prinzmetals angina), alvorlig hjertearytmi, ukontrollert hypertensjon eller nylig gjennomgått cerebrovaskulær hendelse, bør oppfordres til å slutte å røyke vha. ikke-farmakologiske metoder (f.eks. rådgivning). Om dette ikke lykkes, kan behandling med Nicotinell vurderes. Behandlingsoppstart må følges nøye av lege, da tilgjengelig sikkerhetsdata for disse pasientgruppene er begrenset. Skal brukes med forsiktighet ved hjertesvikt og alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon, hypertensjon, stabil angina pectoris, cerebrovaskulær sykdom, okklusiv perifer arteriesykdom, diabetes mellitus, hypertyreoidisme og feokromocytom. Pasienten skal oppmuntres til å slutte å røyke med ikke-farmakologiske metoder (f.eks. vha. rådgivning). Nikotindoser som tolereres av voksne kan gi alvorlige forgiftningssymptomer hos barn, og føre til dødsfall. Personer som har problemer med leddet i kjeven og tannprotesebrukere kan oppleve vanskeligheter med å tygge tyggegummi. I slike tilfeller anbefales nikotin i andre legemiddelformer. Tyggegummi inneholder søtningsstoffer og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Inneholder natrium som må tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Tyggegummi inneholder butylhydroksytoluen (E 321) som kan gi lokal slimhinneirritasjon. Sugetablett inneholder aspartam som metaboliseres til fenylalanin og brukes med forsiktighet ved fenylketonuri. Bør ikke brukes ved sjelden arvelig fruktoseintoleranse. Det er ikke sett noen risiko for påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner ved bruk av anbefalte doser av tyggegummien. Enhver form for nikotintilførsel i forbindelse med svangerskap bør unngås. Gravide som røyker bør oppfordres til å slutte uten bruk av farmakologiske hjelpemidler. Risikoen for å utsette fosteret for nikotinpreparat bør ev. vurderes nøye mot risikoen ved fortsatt røyking. Skadelige effekter av sigarettrøyking som lav fødselsvekt, økt risiko for spontanabort og økt perinatal mortalitet er kjent. Røykeavvenning, med eller uten NEP, bør ikke skje på egenhånd, men som en del av et røykeavvenningsprogram med medisinsk veiledning. Passerer placenta og påvirker fosterets åndedrettsbevegelser og sirkulasjon. Går over i morsmelk i mengder som også ved terapeutiske doser kan påvirke barnet. Skal derfor ikke brukes under amming. Ved mislykket røykeavvenning skal bruk hos ammende kun startes opp i samråd med lege, og tyggegummien skal brukes rett etter amming og ikke i løpet av de 2 siste timene før amming.

Dosering og bruksområde

Rådgivning kan øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning. Depotplaster: Kun indisert ved total røykeslutt. Voksne og eldre: Behandling med depotplaster alene: 1 plaster daglig. Skal sitte på hele eller den våkne delen av døgnet. Hele døgnet anbefales dersom røyksuget starter allerede om morgenen. Ved tilfredsstillende effekt endres behandling til nærmeste lavere styrke. Deretter bør dosen reduseres ytterligere et trinn, alternativt fortsettes behandling med laveste styrke. Se følgende tabell:Bruk >3 måneder anbefales ikke. Depotplaster kan også benyttes i kombinasjon med tyggegummi (2 mg, kun frukt-, peppermynte- og lakrissmak) eller sugetablett (1 mg). For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Sugetabletter: Startdosen bør være individuell, avhengig av nikotinavhengighet. Bruk 1 sugetablett hver gang røyketrang oppstår. 1 mg anbefales ved lav til moderat nikotinavhengighet og er mindre egnet ved sterk eller svært sterk nikotinavhengighet. Brukes primært til røykeavvenning. 2 mg sugetablett skal brukes alene og er egnet ved sterk nikotinavhengighet, f.eks. ved forbruk >20 sigaretter pr. dag. Dersom bivirkninger oppstår ved 2 mg, bør bytte til 1 mg vurderes. Start med 1 sugetablett hver 1.-2. time. Ved røykeavvenning og røykereduksjon er maks. dagsdose 25 sugetabletter av 1 mg eller 15 sugetabletter av 2 mg, men for røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller og for en begrenset periode brukes inntil 20 sugetabletter av 2 mg. Se tabell for bruk av sugetablett alene:Røykeavvenning: Fullstendig røykeslutt bør gjennomføres under behandlingen. Behandlingstiden er individuell, vanligvis er det nødvendig med minst 3 måneder behandling. Etter 3 måneder bør antallet sugetabletter reduseres gradvis. Alternativt kan man bytte fra 2 mg til 1 mg sugetabletter og deretter gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 sugetabletter pr. dag. Bruk >6 måneder anbefales ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall. Pasienter som har brukt nikotinerstatningsprodukt (NEP) >9 måneder bør kontakte lege. Røykereduksjon: Bør brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie periodene og redusere røykingen i så stor grad som mulig. Antall sigaretter bør gradvis reduseres og erstattes av sugetablett. Oppnås ikke en reduksjon på 50% av antallet sigaretter pr. dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell hjelp. Et forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >4 måneder etter oppstart av behandling. Heretter bør antall sugetabletter gradvis reduseres, f.eks. kutte ut 1 sugetablett pr. 2-5 dager. Dersom et forsøk på røykeslutt ikke er gjort innen 6 måneder etter oppstart av behandling, bør man søke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk >6 måneder anbefales vanligvis ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling. Sugetabletter 1 mg kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Tyggegummi: Røykestopp under behandling anbefales. Ved sterk avhengighet eller etter tidligere å ha mislykkes med 2 mg, bør 4 mg benyttes. Styrke bør velges med utgangspunkt i pasientens nikotinavhengighet. Se tabell for bruk av tyggegummi alene:Dersom bivirkninger oppstår ved bruk av 4 mg, bør det byttes til 2 mg, avhengig av nikotinavhengighet. 1 tyggegummi tas når røyksuget oppstår. Normalt tas 8-12 tyggegummier pr. dag, uansett styrke. Maks. døgndose for 2 mg og 4 mg er hhv. 25 og 15 tyggegummier pr. dag. Nikotininnholdet i blodet kan variere mellom individer. Doseringsintervallet bør derfor tilpasses individuelt innenfor rammen for angitt maks. dose. Røykeavvenning: Individuell behandlingstid, vanligvis >3 måneder. Dosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier pr. dag. Behandlingstid >1 år anbefales ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling. Røykereduksjon: Tyggegummi benyttes mellom perioder med røyking for å forlenge røykfrie intervaller, og med formål å begrense røykingen så mye som mulig. Om antall sigaretter pr. dag ikke er redusert etter 6 ukers behandling, bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >6 måneder etter oppstart av behandling. Dersom et forsøk på å slutte å røyke ikke er gjort innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal man søke profesjonell hjelp. Tyggegummier til overs bør spares, ettersom røyksug plutselig kan oppstå. Tyggegummi 2 mg med frukt-, peppermynte- og lakrissmak kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 2 mg tyggegummi: Personer som opplever røyksug til tross for bruk av NEP, eller som har mislykkes med behandling med kun plaster, kan benytte 2 mg tyggegummi (med frukt-, peppermynte- eller lakrissmak) sammen med plasteret for rask lindring av episoder med røyksug. Innledende kombinasjonsbehandling: Plaster 21 mg/24 timer appliseres én gang daglig sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. I de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Det bør ikke benyttes >24 tyggegummier pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Enten ved at plaster med lavere styrke benyttes, dvs. plaster 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Alternativt kan bruk av plaster avbrytes og antall tyggegummier reduseres gradvis i inntil 12 måneder. Anbefalt dosering: Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 1 mg sugetabletter: Personer som har mislykkes med behandling med kun plaster kan bruke 1 mg sugetablett sammen med plasteret. Anbefales for røykere med moderat til svært sterk avhengighet, dvs. >20 pr. dag. Bør brukes i samråd med lege. Røyking skal avsluttes helt under behandlingen. Maks. behandlingsvarighet er totalt 9 måneder (for innledende behandling og reduksjon av nikotindose). Innledende kombinasjonsbehandling: Startes opp med 1 plaster 21 mg/24 timer sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. I de fleste tilfeller er 5-6 sugetabletter tilstrekkelig. Det bør ikke brukes >15 sugetabletter pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Alternativ 1: Bruk plasteret med lavere styrke, dvs. 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. Deretter reduseres antallet sugetabletter gradvis. Alternativ 2: Avbryt behandlingen med plaster og reduser gradvis antallet av 1 mg sugetabletter. Behandlingstid >6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall, men behandlingen bør ikke overskride 9 måneder. Anbefalt dosering: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom <18 år: Erfaring mangler. Skal ikke brukes uten anbefaling av lege. Depotplaster: Klipp opp pakningen ved markeringen og ta ut plasteret. Fjern den smale delen av aluminiumsfolien. Dra deretter av resten av folien. Unngå å berøre limet. Plasteret festes på ren, tørr, hårfri og uskadet hud på overkropp, armer eller hofter og presses mot huden i 10-20 sekunder. For å minske risikoen for hudirritasjon skal depotplaster ikke festes på samme sted 2 ganger på rad. Det bør gå 1 uke før samme hudoverflate benyttes igjen. Hendene bør vaskes grundig etter å ha festet depotplasteret på huden, for å unngå irritasjon i øyne med nikotin fra fingrene. Sugetabletter: 1 sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten. Denne rutinen tilpasses individuelt og gjentas til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter). Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen, og inntak av dette bør unngås de siste 15 minuttene før bruk. Skal ikke tygges, knuses eller svelges. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen. Tyggegummi: Tygges til man kjenner en kraftig smak, deretter skal den hvile mellom kinnet og tannkjøttet. Når smaken avtar skal man tygge igjen. Prosedyren gjentas i 30 minutter. Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice kan redusere absorpsjonen av nikotin fra munnhulen. Syreholdige drikker bør unngås de siste 15 minuttene før tygging.

Relaterte produkter

Se utvalget
Nicorette Sugetab med smak av coolmint 2 mg 20 stk

kr 89,90

Nicorette Tyggegummi Freshmint 2 mg 210 stk

kr 398,00

Nicorette Sugetablett Frukt 2 mg 20 stk

kr 58,00

Nicorette Depotplaster 25 mg/16 timer 7 stk

kr 198,00

Vi bruker cookies for å gi deg en så bra handleopplevelse som mulig. Les mer om hvordan vi behandler personvern.