Lukk

Vis varene

Avbryt

Utvalg

Nyhet
Gaiam Multi-point Massager

kr 179,00 kr 143,20

Nyhet
Gaiam Water Bottle Lava

kr 239,00 kr 191,20

Nilens Jord Lip Scrub 955

kr 169,00 kr 135,20

Populær
Nicotinell Tyggegummi Icemint 4 mg 204 stk

kr 398,00

Beklager, vi fant ingen resultat for dette søket

Resultat:

Se utvalget

Handlekurven din er tom

Apotekvarene du plukker havner her

Beklager – det er visst en feil med systemene våre, men prøv igjen straks
Nicotinell Sugetabletter Mint 2 mg 204 stk

Nicotinell sugetablett inneholder nikotin som er en av bestanddelene i tobakk. Når du suger på tabletten skjer en langsom frigjøring av nikotin som tas opp i munnhulen. Sugetabletten virker ved å holde en passende konsentrasjon av nikotin i blodet slik at de ubehagelige abstinenssymptomene reduseres. Effekten av Nicotinell sugetablett, Mint kommer likevel ikke så raskt som ved røyking, og du kan derfor ikke forvente deg like rask stimulans. Du må være sterkt motivert for å slutte å røyke. Du bør bruke 2 mg Nicotinell sugetablett dersom du har sterk eller svært sterk nikotinavhengighet, du tidligere har forsøkt å slutte å røyke ved hjelp av 1 mg sugetabletter eller dine abstinenssymptomer fortsetter å være så sterke at tilbakefall kan forekomme. Ellers bør du bruke 1 mg Nicotinell sugetabletter.

Artikkelnummer: 49276

Velg antall

1 vare 1
Pris
kr 398,00

Levering med gratis frakt på bestillinger over 200 kr

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nicotinell dersom du er allergisk mot nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell dersom du har eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, sukkersyke eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon, eller hvis du har betennelse i munnhulen, svelget eller spiserøret (øsofagitt). Noe nikotin svelges ved bruk av sugetabletter, så du kan oppleve forverring av symptomene. Sugetablettene inneholder aspartam. Les pakningsvedlegget før bruk. Bruk ikke Nicotinell under graviditet og amming. Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.

Dosering og bruksområde

Rådgivning kan øke sjansene til å lykkes med røykeavvenning. Depotplaster: Kun indisert ved total røykeslutt. Voksne og eldre: Behandling med depotplaster alene: 1 plaster daglig. Skal sitte på hele eller den våkne delen av døgnet. Hele døgnet anbefales dersom røyksuget starter allerede om morgenen. Ved tilfredsstillende effekt endres behandling til nærmeste lavere styrke. Deretter bør dosen reduseres ytterligere et trinn, alternativt fortsettes behandling med laveste styrke. Se følgende tabell:Bruk >3 måneder anbefales ikke. Depotplaster kan også benyttes i kombinasjon med tyggegummi (2 mg, kun frukt-, peppermynte- og lakrissmak) eller sugetablett (1 mg). For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Sugetabletter: Startdosen bør være individuell, avhengig av nikotinavhengighet. Bruk 1 sugetablett hver gang røyketrang oppstår. 1 mg anbefales ved lav til moderat nikotinavhengighet og er mindre egnet ved sterk eller svært sterk nikotinavhengighet. Brukes primært til røykeavvenning. 2 mg sugetablett skal brukes alene og er egnet ved sterk nikotinavhengighet, f.eks. ved forbruk >20 sigaretter pr. dag. Dersom bivirkninger oppstår ved 2 mg, bør bytte til 1 mg vurderes. Start med 1 sugetablett hver 1.-2. time. Ved røykeavvenning og røykereduksjon er maks. dagsdose 25 sugetabletter av 1 mg eller 15 sugetabletter av 2 mg, men for røykere med sterk nikotinavhengighet kan det i enkelte tilfeller og for en begrenset periode brukes inntil 20 sugetabletter av 2 mg. Se tabell for bruk av sugetablett alene:Røykeavvenning: Fullstendig røykeslutt bør gjennomføres under behandlingen. Behandlingstiden er individuell, vanligvis er det nødvendig med minst 3 måneder behandling. Etter 3 måneder bør antallet sugetabletter reduseres gradvis. Alternativt kan man bytte fra 2 mg til 1 mg sugetabletter og deretter gradvis redusere det daglige antallet sugetabletter. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 sugetabletter pr. dag. Bruk >6 måneder anbefales ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall. Pasienter som har brukt nikotinerstatningsprodukt (NEP) >9 måneder bør kontakte lege. Røykereduksjon: Bør brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie periodene og redusere røykingen i så stor grad som mulig. Antall sigaretter bør gradvis reduseres og erstattes av sugetablett. Oppnås ikke en reduksjon på 50% av antallet sigaretter pr. dag etter 6 uker, bør man søke profesjonell hjelp. Et forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >4 måneder etter oppstart av behandling. Heretter bør antall sugetabletter gradvis reduseres, f.eks. kutte ut 1 sugetablett pr. 2-5 dager. Dersom et forsøk på røykeslutt ikke er gjort innen 6 måneder etter oppstart av behandling, bør man søke profesjonell hjelp. Regelmessig bruk >6 måneder anbefales vanligvis ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling. Sugetabletter 1 mg kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Tyggegummi: Røykestopp under behandling anbefales. Ved sterk avhengighet eller etter tidligere å ha mislykkes med 2 mg, bør 4 mg benyttes. Styrke bør velges med utgangspunkt i pasientens nikotinavhengighet. Se tabell for bruk av tyggegummi alene:Dersom bivirkninger oppstår ved bruk av 4 mg, bør det byttes til 2 mg, avhengig av nikotinavhengighet. 1 tyggegummi tas når røyksuget oppstår. Normalt tas 8-12 tyggegummier pr. dag, uansett styrke. Maks. døgndose for 2 mg og 4 mg er hhv. 25 og 15 tyggegummier pr. dag. Nikotininnholdet i blodet kan variere mellom individer. Doseringsintervallet bør derfor tilpasses individuelt innenfor rammen for angitt maks. dose. Røykeavvenning: Individuell behandlingstid, vanligvis >3 måneder. Dosen reduseres gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er redusert til 1-2 tyggegummier pr. dag. Behandlingstid >1 år anbefales ikke. Enkelte kan ha behov for lengre behandling. Røykereduksjon: Tyggegummi benyttes mellom perioder med røyking for å forlenge røykfrie intervaller, og med formål å begrense røykingen så mye som mulig. Om antall sigaretter pr. dag ikke er redusert etter 6 ukers behandling, bør profesjonell hjelp oppsøkes. Forsøk på å slutte bør gjøres så snart røykeren føler seg klar, men ikke >6 måneder etter oppstart av behandling. Dersom et forsøk på å slutte å røyke ikke er gjort innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal man søke profesjonell hjelp. Tyggegummier til overs bør spares, ettersom røyksug plutselig kan oppstå. Tyggegummi 2 mg med frukt-, peppermynte- og lakrissmak kan også brukes i kombinasjon med depotplaster. For kombinasjonsbehandling, se egen tabell. Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 2 mg tyggegummi: Personer som opplever røyksug til tross for bruk av NEP, eller som har mislykkes med behandling med kun plaster, kan benytte 2 mg tyggegummi (med frukt-, peppermynte- eller lakrissmak) sammen med plasteret for rask lindring av episoder med røyksug. Innledende kombinasjonsbehandling: Plaster 21 mg/24 timer appliseres én gang daglig sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. I de fleste tilfeller er 5-6 tyggegummier tilstrekkelig. Det bør ikke benyttes >24 tyggegummier pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Enten ved at plaster med lavere styrke benyttes, dvs. plaster 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 2 mg tyggegummi. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Alternativt kan bruk av plaster avbrytes og antall tyggegummier reduseres gradvis i inntil 12 måneder. Anbefalt dosering: Kombinasjonsbehandling med depotplaster og 1 mg sugetabletter: Personer som har mislykkes med behandling med kun plaster kan bruke 1 mg sugetablett sammen med plasteret. Anbefales for røykere med moderat til svært sterk avhengighet, dvs. >20 pr. dag. Bør brukes i samråd med lege. Røyking skal avsluttes helt under behandlingen. Maks. behandlingsvarighet er totalt 9 måneder (for innledende behandling og reduksjon av nikotindose). Innledende kombinasjonsbehandling: Startes opp med 1 plaster 21 mg/24 timer sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. I de fleste tilfeller er 5-6 sugetabletter tilstrekkelig. Det bør ikke brukes >15 sugetabletter pr. dag. Vanlig behandlingstid er 6-12 uker. Deretter reduseres nikotindosen gradvis. Reduksjon av nikotindose: Dette kan gjøres på to måter. Alternativ 1: Bruk plasteret med lavere styrke, dvs. 14 mg/24 timer i 3-6 uker etterfulgt av 7 mg/24 timer i ytterligere 3-6 uker sammen med den innledende dosen av 1 mg sugetablett. Deretter reduseres antallet sugetabletter gradvis. Alternativ 2: Avbryt behandlingen med plaster og reduser gradvis antallet av 1 mg sugetabletter. Behandlingstid >6 måneder er vanligvis ikke anbefalt. Enkelte kan ha behov for lengre behandling for å unngå tilbakefall, men behandlingen bør ikke overskride 9 måneder. Anbefalt dosering: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom <18 år: Erfaring mangler. Skal ikke brukes uten anbefaling av lege. Depotplaster: Klipp opp pakningen ved markeringen og ta ut plasteret. Fjern den smale delen av aluminiumsfolien. Dra deretter av resten av folien. Unngå å berøre limet. Plasteret festes på ren, tørr, hårfri og uskadet hud på overkropp, armer eller hofter og presses mot huden i 10-20 sekunder. For å minske risikoen for hudirritasjon skal depotplaster ikke festes på samme sted 2 ganger på rad. Det bør gå 1 uke før samme hudoverflate benyttes igjen. Hendene bør vaskes grundig etter å ha festet depotplasteret på huden, for å unngå irritasjon i øyne med nikotin fra fingrene. Sugetabletter: 1 sugetablett suges inntil en kraftig smak kjennes. La deretter sugetabletten hvile mellom kinn og tannkjøtt. Når smaken avtar bør det igjen suges på sugetabletten. Denne rutinen tilpasses individuelt og gjentas til sugetabletten er helt oppløst (ca. 30 minutter). Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice, kan redusere absorpsjon av nikotin fra munnhulen, og inntak av dette bør unngås de siste 15 minuttene før bruk. Skal ikke tygges, knuses eller svelges. Kan beveges rundt i munnen, men skal ikke bli liggende på eller under tungen. Tyggegummi: Tygges til man kjenner en kraftig smak, deretter skal den hvile mellom kinnet og tannkjøttet. Når smaken avtar skal man tygge igjen. Prosedyren gjentas i 30 minutter. Samtidig inntak av syreholdige drikker, f.eks. kaffe, brus eller fruktjuice kan redusere absorpsjonen av nikotin fra munnhulen. Syreholdige drikker bør unngås de siste 15 minuttene før tygging.

Andre kjøpte også

Se utvalget
Nyhet
Nilens Jord Simply Blush Glow 7774

kr 299,00 kr 239,20

Nyhet
Nilens Jord Simply Blush Vivid 772

kr 299,00 kr 239,20

Nyhet
Nilens Jord Simply Blush Bloom 771

kr 299,00 kr 239,20

Nyhet
Nilens Jord Simply Blush Lush 770

kr 299,00 kr 239,20

Vi bruker cookies for å gi deg en så bra handleopplevelse som mulig. Les mer om hvordan vi behandler personvern.